Brancheblik: Scenekunst

Refusionsordningen

Kort om puljerne: Den lovbestemte offentlige ordning og den private forsøgsordning​

Refusionsordningens formål er at give kommunale og ikke-kommunale institutioner incitament til at købe forestillinger, så børn og unge i hele landet får mulighed for at opleve professionel scenekunst i daginstitutioner, skoler, gymnasier eller andre ungdomsuddannelser. Ordningen gælder ligeledes for opsøgende scenekunst for både børn og voksne, der opføres steder, som publikum ikke normalt opsøger for at opleve scenekunst. 

Anmærkning: Kulturens Analyseinstitut er i gang med at indhente og bearbejde data vedrørende refusionsordningen, som vil lægges op på hjemmesiden løbende.

Hvem kan søge refusion?

Kommunale og ikke-kommunale institutioner i kommuner over hele Danmark: Daginstitutioner, skoler, gymnasier og andre ungdomsuddannelser. Ansøgerinstitutionen skal selv kontakte udbyderen af den refusionsgodkendte forestilling og købe forestillingen. 

Den lovbestemte ordning: Kommunale institutioner

Ordningen er en billetkøbsordning, der indebærer, at kommunale institutioner kan købe billetter til refusionsgodkendte forestillinger, og efterfølgende søge om at få 50% refusion fra staten af billettens indkøbspris. Således kan fx en børnehave komme i teatret til halv pris, hvis de efter køb af billetter søger om refusion hos Scenitteaterrefusion.dk 

Den private forsøgsordning: Ikke-kommunale institutioner

Den private forsøgsordning er indrettet som den lovbestemte ordning for kommunale institutioner, hvor ikke-kommunale institutioner kan købe forestillinger og efterfølgende søge om at få op til 50% refusion af billetprisen. Den private refusionsordning er en forsøgsordning, der løber i fire år frem til d. 31. december 2024. I 2024 er det også muligt for producenterne at søge om refusion på vegne af institutionerne i den private ordning. 

Hvad indebærer den nye lovgivning om refusion fra 2024?

I marts 2024 trådte nye bekendtgørelser for både den offentlige og private ordning i kraft. De nye bekendtgørelser supplerer udvidelsen af refusionsordningen fra 2021, der udvidede den finanslovsvedtagne ramme på 20 mio. kr. årligt i perioden 2021 – 2024. Udvidelsens formål var at få mere børne- og ungdomsteater ud i hele landet, nemmere tilgængelig afregning af refusionen og mulighed for, at ikke-kommunale institutioner kunne blive del af ordningen. Folketingets Finansudvalg bevilgede i slutningen af 2023 yderligere 1 mio. kr. til formidling af udvidelsen for de ikke-kommunale institutioner, som tilføres til Teatercentrum (med fortsat administration af refusionsordningen hos Scenit). 

De nye bekendtgørelser fra 2024 muliggør, at teatrene fra 6. marts 2024 selv har kunne søge om refusion på solgte forestillinger på vegne af de ikke-kommunale institutioner.

Hvem kan søge om at få godkendt sine forestillinger til refusion?

Alle teatre med offentligt tilskud til enten produktion eller drift, får automatisk refusionsberettiget sine forestillinger. Der kan søges refusion til forestillinger uden offentligt tilskud til produktion eller drift hos Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. 

Hvor stort et beløb er der sat af til ordningen?

I den private forsøgsordning er der sat over 38 mio. kr. af fra 2021 t.o.m. 2024. 

Udgiftsbevilling til den kommunale refusionsordning på finansloven

Scroll til siden for at se hele tabellen

Kilde: Finansloven

Hvor længe har man til at søge refusion?

Kommunale institutioner skal senest 30 dage efter opførsel af forestilling indsende refusionsansøgningen om refusion. Behandlingstiden er op til 30 dage. 

Hvem er målgruppe for refusionsordningen?

Børn og unge fra vuggestue til ungdomsuddannelser samt opsøgende voksenteater. Opsøgende scenekunst opføres steder såsom børne- og ungdomsinstitutioner og -tilbud, biblioteker, plejehjem, gadeteater, arbejdspladser og lignende. 

Procentvis fordeling af tilskud fra den kommunale refusionsordning på regioner

Scroll til siden for at se hele tabellen

Kilde: Finansloven

Hvem behandler ansøgninger om refusion?

Scenit administrerer og varetager den daglige drift af ordningen, som søges på teaterrefusion.dk. Scenit varetager, rådgiver og vejleder om Refusionsordningen på vegne af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Hvem bestemmer, om en forestilling er refusionsgodkendt?

Forestillinger godkendes til refusion af Statens Kunstfond via Slots- og Kulturstyrelsen. 

En række forestillinger er allerede automatisk godkendt som refusionsberettigede, hvis teatret eller producenten har produceret forestillingen med økonomisk støttet i hht. Lov om scenekunst samt er børneteater og/eller opsøgende scenekunst. Det er ligeledes Statens Kunstfond, der afgør, om forestillinger kan karakteriseres som opsøgende scenekunst. 

Refusionsgodkendelse er ligeledes betingelse for at vise sin forestilling på KLAP festival (tidligere Aprilfestivalen). 

Hvilke ikke-kommunale institutioner kan søge refusion?

Private institutioner såsom daginstitutioner, skoler, gymnasier samt andre ungdomsuddannelser, som fremgår af Kulturministeriets positivliste. 

Anmærkning: Kulturens Analyseinstitut er i gang med at indhente og bearbejde data vedrørende refusionsordningen. Denne side opdateres løbende i takt med, at data rekvireres fra de relevante instanser.

 

Brancheblik på scenekunsten i Danmark er udviklet i et samarbejde mellem Kulturens Analyseinstitut og Dansk Teater.