Garantiordningen, Turnénetværket og Turnénetværk Danmark

Kort om puljerne

Garantiordningen og Turnénetværket er begge underskudsgarantiordninger, der bliver bevilliget af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. Begge puljer har til formål at bidrage til, at smallere scenekunstforestillinger kan nå ud til publikum i hele Danmark. Det gør de ved at give økonomisk støtte til arrangører, der booker turné, så deres økonomiske risiko minimeres. De to ordninger bliver formidlet på samme platform, turneteater.dk, hvor producenter og arrangører koordinerer turnéer. Optager Projektstøtteudvalget for Scenekunst en forestilling i Garantiordningen, kan den ikke være i Turnénetværket og omvendt. 

I slut maj 2024 offentliggjorde Projektstøtteudvalget for Scenekunst, at de fremadrettet fusionerer Garantiordningen og Turnénetværket til Turnénetværk Danmark. Den nye ordning skal ifølge udvalget bidrage til en mere dynamisk og sammenhængende turnépraksis for dansk scenekunst og skal gavne kunstnere, producenter, arrangører og publikum i hele landet ved bl.a. at fremme en længere levetid for værkerne og for turnévirksomheden i Danmark. Læs nærmere om de nye puljer for optagelse af værker og optagelse af netværksscener.

Anmærkning: Denne brancheblik-underside beskriver i nedenstående afsnit de to hidtidige ordninger, Garantiordningen og Turnénetværket, og vil løbende opdateres med relevante beskrivelser og data på den nye Turnénetværk Danmark-pulje, når disse rekvireres fra relevante instanser.

Teater V, Til Ungdommen. Foto: Martin Høyer.

Garantiordningen

Garantiordningen kan søges af professionelle producenter af scenekunst til turné. Producenter kan søge optagelse hos Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst via kunst.dk. Optages forestillingen i Garantiordningen, kan arrangører herefter købe forestillingerne og kan søge om underskudsgaranti. Det er Projektstøtteudvalget for Scenekunst, der definerer parametrene for vurdering af ansøgningerne, og kan forbeholde sig retten til, at uddelingerne skal balanceres ift. spredning i geografi og målgrupper. Får man en forestilling optaget i Garantiordningen skal den registreres hos scenen.dk og turneteater.dk, for at dem, der køber forestillingerne kan opnå underskudsgarantien.

Turnénetværket

Turnénetværket udgøres af en række danske scener, der arbejder for at udbrede eksperimentende turnéteater for voksne. Disse scener består af bl.a. teatre og andre scenekunstinstitutioner, kulturhuse og –centre, og er en blanding af både professionelle teatre, teaterforeninger og lignende over hele Danmark. Turnénetværket udvælger årligt 22 forestillinger, som følgende sæson opføres på scener, der er med i Turnénetværket. Minimum to af de 22 forestillinger skal være internationale. Underskudsgarantien ydes af Projektstøtteudvalget for Scenekunst og gives til scenerne i Turnénetværket ifm. de valgte forestillinger i netværket. Det er producenter, der foreslår hvilke forestillinger, der skal medtages. For at kunne modtage underskudsgarantien, skal man være medlem af Foreningen Turnénetværket, som bistår underskudsgarantiordningens formål om at få nyskabende scenekunst på turné. Derudover gælder det, at: “for at søge underskudsdækning under Turnénetværket skal arrangøren modtage formidlingstilskud (Pulje 2 eller 3)”. 

Tilskudsstørrelse

Hvem kan ikke søge?

Amatørteater og forestillinger med børn på 0-16 år som målgruppe. Vurderer projektstøtteudvalget, at forestillingen kan klare sig på markedsvilkår, bliver det heller ikke optaget. Det Kgl. Teater, Den Jyske Opera, landsdelsscenerne og teatrene i Det Københavnske Teatersamarbejde kan heller ikke søge Garantiordningen. Optages en forestilling i Garantiordningen, kan den ikke optages i Turnénetværket og omvendt. 

Hvem administrerer ordningerne?

Det er Foreningen Turnéteater, der administrerer de to ordninger for Projektstøtteudvalget for Scenekunst. Scenit er tilskudsadministrativ underleverandør for underskudsgarantiordningerne hos Turneteater.dk og står for beregning og udbetaling af begge underskudsgarantiordninger. 

Hvem køber typisk turnéforestillinger?

  • Danmarks Teaterforeninger 
  • Kulturhuse 
  • Biblioteker 
  • Teatre såsom egnsteatrene, små storbyteatre og andre professionelle scener samt 
  • Uddannelsesorienterede købere såsom gymnasier, folkeskoler og højskoler 

Periode

Garantiordningen skal søges i 2024 i start juni måned og her søges om optagelse for sæsonerne 2023/24 og 2024/25. Underskudsgarantien udbetales af Scenit efter sæsonens afslutning, dvs. én gang årligt. 

Off Off/Production og Aveny-T, Arendt - At se i mørke. Foto: Emilia Therese.

Hvilke scener er med i Turnénetværket?

Turnénetværket består af følgende 73 scener: Aveny-T, BaggårdTeatret, Baltoppen LIVE, Bora Bora, Bornholms Teater, Dynamo, Egnsteatret i Vordingborg Kommune, Frederikshavn Teaterforening, Frederikssund Teater, Gjethuset, Gribskov Teater, Grønnegades Kasernes Kulturcenter, Helsingør Teater, Herlev Teater, Hillerød Musik og Teater, Himmerlands Teater, Hjørring Teater, Hvidovre Teaterforening, Kolding Egnsteater, Kolding Teaterforening, Kulturhus Kappelborg, Kulturhuset BASTIONEN, Kulturhuset Galaksen, Kulturium, Limfjordsteatret, Mungo Park Allerød, Næstved Teater,  Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret, NørregadeTeatret, Odder Teaterforening, Parkteatret – Frederikssund Kommunes Egnsteater, Randers Teater, Ringkøbing Fjord Teater, Roskilde Teater, Silkeborg Teater, Sjællands Teater, Skive og Omegns Teaterkreds, Sønderborg teaterforening, Syddjurs Teaterforening, Team Teatret, Teater – og Musikhusvennerne, Teater i Aabenraa, Teater Katapult, Teater Momentum, Teater Nordkraft, Teater og Musik Odsherred, Teater R, Teater V, Teater Vestvolden, Teaterforeningen Bornholm, Teaterforeningen Bøgestrømmen, Teaterforeningen Guldborgsund, Teaterforeningen Horsens, Teaterforeningen Lolland, Teaterformidlingen Femkanten, TEATERHaderslev, Teaterkredsen Limfjorden, Teatret Gruppe 38, Teatret I Midten – Korinth Kulturhus, Teatret Masken, Teatret Møllen, Teatret Svalegangen, Thisted Teaterkreds, Toftlund Teater- og Musikforening, Tønder Teater, Trommen, Vejleegnens Teaterforening, Vendsyssel Teater, Vestfyns Teater, Vesthimmerlands Teaterforening, Vestsjællands Teaterkreds, Viborg Teaterforening, Ærø Teaterforening.

Vil man være medlem af Turnénetværket skal man købe mindst to underskudsberettigede forestillinger, hvoraf den ene kan være en forestilling, der er optaget i Garantiordningen. 

Se scenernes geografiske placering i nedenstående interaktive kort. Bemærk, at der kun er knyttet én adresse til hver scene samt at adressen ikke nødvendigvis afspejler scenen eller scenernes eksakte lokation, men i nogle tilfælde i stedet foreningens adresse. Kortet opdateres snarligt.

Aveny-T
Baggårdteatret
Baltoppen LIVE
Bora Bora
Bornholms Teater
Dynamo
Egnsteatret i Vordingborg Kommune
Frederikshavn Teaterforening
Frederikssund Teater
Gjethuset
Gribskov Teater
Grønnegades Kasernes Kulturcenter
Helsingør Teater
Herlev Teater
Hillerød Musik og Teater
Himmerlands Teater
Hjørring Teater
Hvidovre Teaterforening
Ishøj Kommune
Kolding Egnsteater
Kolding Teaterforening
Kulturhus Kappelborg
Kulturhuset BASTIONEN
Kulturhuset Galaksen
Kulturium
Limfjordsteatret
Mungo Park Allerød
Næstved Teater
Nordisk Teaterlaboratorium/Odinteatret
NørregadeTeatret
Odder Teater
Parkteatret
Randers Teater
Ringkøbing Fjord Teater
Roskilde Teater
Silkeborg Teater
Sjællands Teater
Skive og Omegns Teaterkreds
Sønderborg Teaterforening
Syddjurs Teaterforening
Team Teatret
Teater – og Musikhusvennerne
Teater i Aabenraa
Teater Katapult
Teater Momentum
Teater Nordkraft
Teater og Musik Odsherred
Teater R
Teater V
Teater Vestvolden
Teaterforeningen Bornholm
Teaterforeningen Bøgestrømmen
Teaterforeningen Guldborgsund
Teaterforeningen Horsens
Teaterforeningen Lolland
Teaterformidlingen Femkanten
TEATERHaderslev
Teaterkredsen Limfjorden
Teatret Gruppe 38
Teatret I Midten - Korinth Kulturhus
Teater Masken
Teater Møllen
Teatret Svalegangen
Thisted Teaterkreds
Toftlund Teater- og Musikforening
Tønder Teater
Trommen
Vejleegnens Teaterforening
Vendsyssel Teater
Vestfyns Teater
Vesthimmerlands Teaterforening
Vestsjællands Teaterkreds
Viborg Teaterforening
Ærø Teaterforening
Vis steder
Aveny-T
Baggårdteatret
Baltoppen LIVE
Bora Bora
Bornholms Teater
Dynamo
Egnsteatret i Vordingborg Kommune
Frederikshavn Teaterforening
Frederikssund Teater
Gjethuset
Gribskov Teater
Grønnegades Kasernes Kulturcenter
Helsingør Teater
Herlev Teater
Hillerød Musik og Teater
Himmerlands Teater
Hjørring Teater
Hvidovre Teaterforening
Ishøj Kommune
Kolding Egnsteater
Kolding Teaterforening
Kulturhus Kappelborg
Kulturhuset BASTIONEN
Kulturhuset Galaksen
Kulturium
Limfjordsteatret
Mungo Park Allerød
Næstved Teater
Nordisk Teaterlaboratorium/Odinteatret
NørregadeTeatret
Odder Teater
Parkteatret
Randers Teater
Ringkøbing Fjord Teater
Roskilde Teater
Silkeborg Teater
Sjællands Teater
Skive og Omegns Teaterkreds
Sønderborg Teaterforening
Syddjurs Teaterforening
Team Teatret
Teater – og Musikhusvennerne
Teater i Aabenraa
Teater Katapult
Teater Momentum
Teater Nordkraft
Teater og Musik Odsherred
Teater R
Teater V
Teater Vestvolden
Teaterforeningen Bornholm
Teaterforeningen Bøgestrømmen
Teaterforeningen Guldborgsund
Teaterforeningen Horsens
Teaterforeningen Lolland
Teaterformidlingen Femkanten
TEATERHaderslev
Teaterkredsen Limfjorden
Teatret Gruppe 38
Teatret I Midten - Korinth Kulturhus
Teater Masken
Teater Møllen
Teatret Svalegangen
Thisted Teaterkreds
Toftlund Teater- og Musikforening
Tønder Teater
Trommen
Vejleegnens Teaterforening
Vendsyssel Teater
Vestfyns Teater
Vesthimmerlands Teaterforening
Vestsjællands Teaterkreds
Viborg Teaterforening
Ærø Teaterforening
×

Geocoding Error Occured.

Tried to Geocode:

Error Type:

Please be sure to follow the tutorial on how to setup the Google APIs required for the Advanced Google Map Widget.

Google Map API Key Tutorial

Hvilke scener kan booke forestillinger optaget i Garantiordningen?

Følgende 27 scener kan booke forestillinger optaget i Garantiordningen: AFUK Scene, Blaagaard Teater, Center for Kultur & Fritid, Hvidovre Kommune, Den Fynske Opera, Det Frie Felts Festival, Det Mobile Teater – Køge, Det Mobile Teater – Valby, Engelsholm Musik & Kultur, Fredericia-Middelfart Teaterforening, Gundsø Teater- & Musikforening, H.C. Andersen Festivals, Holbæk Musik- og Teaterforening, Høje Taastrup Teaterforening, Husets Teater, Hvidovre Hovedbibliotek, Køge Bibliotek, Kulturmaskinen, Morsø Teaterkreds, Musikkens Hus, Nørregaards Teater, Stevns Teaterforening, Sydhavn Teater, Teater Møn, Teaterforsyningen Skanderborg, Vallensbæk Kultur- & Borgerhus, Vejle Musikteater, WAVES Festival v. Egnsteatret i Vordingborg.

Se scenernes geografiske placering i nedenstående interaktive kort. Bemærk, at der kun er knyttet én adresse til hver scene samt at adressen ikke nødvendigvis afspejler scenen eller scenernes eksakte lokation, men i nogle tilfælde i stedet foreningens adresse. Kortet opdateres snarligt.

AFUK Scene
Blaagaard Teater
Center for Kultur & Fritid
Den Fynske Opera
Det Frie Felts Festival
Det Mobile Teater - Køge
Det Mobile Teater - Valby
Engelsholm Musik & Kultur
Fredericia-Middelfart Teaterforening
Gundsø Teater- & Musikforening
H.C. Andersen Festivals
Holbæk Musik- og Teaterforening
Høje Taastrup Teaterforening
Husets Teater
Hvidovre Hovedbibliotek
Køge Bibliotek
Kulturmaskinen
Morsø Teaterkreds
Musikkens Hus
Nørregaards Teater
Stevns Teaterforening
Sydhavn Teater
Teater Møn
Teaterforsyningen Skanderborg
Vallensbæk Kultur- & Borgerhus
Vejle Musikteater
WAVES Festival v. Egnsteatret i Vordingborg
Title
Vis steder
AFUK Scene
Blaagaard Teater
Center for Kultur & Fritid
Den Fynske Opera
Det Frie Felts Festival
Det Mobile Teater - Køge
Det Mobile Teater - Valby
Engelsholm Musik & Kultur
Fredericia-Middelfart Teaterforening
Gundsø Teater- & Musikforening
H.C. Andersen Festivals
Holbæk Musik- og Teaterforening
Høje Taastrup Teaterforening
Husets Teater
Hvidovre Hovedbibliotek
Køge Bibliotek
Kulturmaskinen
Morsø Teaterkreds
Musikkens Hus
Nørregaards Teater
Stevns Teaterforening
Sydhavn Teater
Teater Møn
Teaterforsyningen Skanderborg
Vallensbæk Kultur- & Borgerhus
Vejle Musikteater
WAVES Festival v. Egnsteatret i Vordingborg
Title
#
×

Geocoding Error Occured.

Tried to Geocode:

Error Type:

Please be sure to follow the tutorial on how to setup the Google APIs required for the Advanced Google Map Widget.

Google Map API Key Tutorial

Hvilke forestillinger er senest blevet optaget i Garantiordningen?

Se listen over forestillinger optaget i 2023/24 her og forestillinger optaget i 2024/25 her. 

Hvordan defineres ”smalle forestillinger”?

Smalle forestillinger udforsker og er genreudvidende for scenekunsten, kan fremvise nye æstetiske greb og/eller gentænker formater – de er ”kunstnerisk risikovillige”. 

Anmærkning: Kulturens Analyseinstitut er i gang med at indhente og bearbejde data vedrørende ordningerne, som vil lægges op på hjemmesiden løbende. Denne side opdateres løbende i takt med, at data rekvireres fra de relevante instanser.

 

Brancheblik på scenekunsten i Danmark er udviklet i et samarbejde mellem Kulturens Analyseinstitut og Dansk Teater.