Brancheblik: Scenekunst

Øvrige på finansloven

Denne del af brancheblikket beskæftiger sig med: 1) En række finanslovsfinansierede institutioner i scenekunstområdet der på forskellig vis udvikler administrerer og tilrettelægger teatrenes aktiviteter branchefællesskaber, og som vi derfor benævner som udviklingsinstitutioner, samt 2) Tre øvrige teatre, der ligesom udviklingsinstitutionerne er finansieret gennem tilskud på finansloven.

Læs nærmere om udviklingsinstitutionen CPH Stage her.

Læs nærmere om udviklingsinstitutionen Applaus her.

Læs nærmere om udviklingsinstitutionen Teatercentrum her.

Læs nærmere om udviklingsinstitutionen Udviklingsplatformen for Scenekunst her.

Læs nærmere om udviklingsinstitutionen Scenit her.

Læs nærmere om teatret her.

Læs nærmere om teatret her.

Læs nærmere om teatret her.

Brancheblik på scenekunsten i Danmark er udviklet i et samarbejde mellem Kulturens Analyseinstitut og Dansk Teater.