Udviklingsplatformen for Scenekunst

Kort om Udviklingsplatformen for Scenekunst

Udviklingsplatformen for Scenekunst – også kaldt Udviklingsplatformen eller UP – er en selvejende institution med formålet at udvikle og opkvalificere dansk fri scenekunst i Danmark og udlandet på både kunstnerisk og producentfagligt plan. Udviklingsplatformen blev i 2016 etableret i samarbejde mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalget og Bikubenfonden, og har siden fået driftsstøtte fra de to fonde, der i perioden 2020-2024 er på 3,6 mio. kr. årligt. Udviklingsplatformen indgår løbende fireårige rammeaftaler med de to fonde og skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen, der er tilsynsførende myndighed. 

Brancheblik på scenekunsten i Danmark er udviklet i et samarbejde mellem Kulturens Analyseinstitut og Dansk Teater.