Applaus

Kort om Applaus

Applaus er en selvejende institution med formålet at arbejde med publikumsudvikling i dansk kulturliv gennem undersøgelser, undervisning og vidensdeling. Applaus modtager driftstilskud fra staten. Bevillingen ydes til fortsættelsen af institutionens arbejde med publikumsudviklingsanalyse af både scenekunst- og andre kulturområder og administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Applaus kom på finansloven fra 2022 med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025. 

Brancheblik på scenekunsten i Danmark er udviklet i et samarbejde mellem Kulturens Analyseinstitut og Dansk Teater.