Formål

Kulturens Analyseinstitut skal skabe og formidle viden om kulturens betydning i samfundet.

Baggrunden for oprettelsen er, at kultursektoren længe har efterspurgt et analyseinstitut, der kan bidrage til at samle og formidle viden på tværs. I 2022 besluttede et politisk flertal at etablere Kulturens Analyseinstitut. Den 1. januar 2023 var første arbejdsdag.

Vi er en selvejende og uafhængig institution under Kulturministeriet. Vi er finansieret gennem Finansloven med 4,0 mio. kr. i 2022 og 8,0 mio. kr. årligt i 2023-2025. Derudover kan vi lave finansierede partnerskaber fx med kommuner eller fonde, hvis opgaven opfylder vores formål. 

Ambition

Kulturens Analyseinstitut skal levere uafhængige undersøgelser af høj kvalitet, og  vi vil være den foretrukne leverandør af undersøgelser i kultursektoren.
Vores arbejde skal inspirere til konkrete handlinger, der er funderet på kvalificeret viden. Og vores blik er rettet mod den samfundsmæssige betydning, kunst og kultur har.


Det betyder også, at vi forventer at samarbejde med især beslutningstagere i og omkring kulturlivet, der har både mandat og interesse i at udvikle deres respektive områder til gavn for samfundet. Men i indhentning af data vil vi naturligvis inddrage alle relevante målgrupper.

Leverancerne kan fx være:

  • Presseoptræden
  • Film og audio
  • Konferencer/festivaler
  • Pilotprojekter/livelabs
  • Rapporter
  • Foredrag

Leverancerne skal give:

Nye erkendelser om kunsten og kulturens betydning

Perspektivering af kunsten og kulturens betydning i en tværfaglig og langsigtet sammenhæng.

Styrket fællesskab og dialog på tværs af fagligheder, interesser og samfundslag.
Styrket forestillingsevne ift. forandringer, nye løsninger og en bæredygtig sektor

Inspiration til løsninger der gavner kulturen og samfundet.

Kulturens Analyseinstitut i billeder

Strategi

Der findes allerede undersøgelser af og  i kultursektoren. Problemet er, at de typisk handler om en konkret gren af sektoren fx teatre eller museer, og derfor sjældent er sammenlignelige eller brede nok til at give beslutningstagere kvalificeret viden til at træffe beslutninger, der kan udvikle og fremtidssikre sektoren på tværs.  Det betyder også, at dialog og erfaringsudveksling mellem brancherne er begrænset. Det problem skal vi være med til at løse. Vi vil være det naturlige samlingspunkt for tværgående analyser og den, man henvender sig til for at få viden og inspiration til handling.  Vi skal  i den forbindelse sikre:

1: Høj relevans

Kulturens Analyseinstitut ér relevant. Alene kultursektorens efterspørgsel understreger, at der mangler viden og overblik. For at fastholde vores relevans vil vi fortsat involvere sektoren og kortlægge markedets analysebehov.
Gennem desk research og konkrete møder skal vi løbende afdække, hvilke store samfundsdagsordner det giver mening at undersøge kulturens betydning og værdi for.

2: Faglig troværdighed

Det skal ske gennem uafhængigt og uangribeligt metodisk analysearbejde.
Instituttet skal skabe overblik over eksisterende viden om sektoren, og selv bidrage til konkret viden – i første omgang gennem eksplorative prototyper for undersøgelsesdesign.
Kulturens Analyseinstitut skal afprøve og udvikle forskellige formater for kvantitative og kvalitative undersøgelsesdesign – herunder mixed methods design.
Endelig skal instituttet stille sin viden til rådighed for alle interesserede gennem fx artikler, rapporter, konferencebidrag eller korte digitale formater.

Værdier

Kulturens Analyseinstitut hviler på følgende værdier:

Troværdig

Vores arbejde er kendetegnet ved stor faglighed og grundighed. Vi sætter en ære i, at man kan stole på vores arbejde.

Uafhængig

Vi arbejder uafhængigt af (parti)politiske hensyn og særinteresser. Vores integritet er høj og vi vælger ikke side.

Åben

Vi tager imod viden, input og nye metoder og samarbejder. Vi deler ud af vores viden og kompetencer, og vores metoder, drift og organisation er kendetegnet ved stor gennemsigtighed.

Nysgerrig

Vi er opsøgende og undersøgende. Vi stiller spørgsmål og afsøger nye sammenhænge, samarbejder og arbejdsmetoder. Vi ønsker at forstå, hvordan verden hænger sammen.

Og de kommer til udtryk gennem måden, vi arbejder på ved at vi er:

Nytænkende

Vi udvikler og eksperimenterer med metoder, koncepter og formater, der ikke er set før. Vi sammensætter kompetencer og laver undersøgelser, der giver nye perspektiver. 

Inspirerende

Vi formidler viden udadtil, så det inspirerer til nye erkendelser, opdagelser og handling. Vi inspirerer hinanden indadtil til at blive det bedste hold.

Involverende

Vi inviterer omverden ind som både opdragsgivere, samarbejdspartnere og respondenter. Vi gør plads til dialog og samler mennesker på tværs af fag og interesser.