Nyheder

Sammen med Center For Boligsocial Udvikling undersøger vi, hvordan børn og unge kan engageres i kulturprojekter. Projektsamarbejdet lægger sig i slipstrømmen af det politiske fokus på kunstens evne til at inddrage børn og unge i udsatte boligområder, som har udfoldet sig i det kulturpolitiske landskab i de seneste år.
Festivalfællesskabet er en superkraft, der gør det umulige muligt Ét ord går igen i Kulturens Analyseinstituts undersøgelse om festivalfrivillighed: FÆLLESSKAB. Der er mange forskellige grunde til, at man bliver frivillig på en musikfestival, men fællesskabet lader til at være den kraft, der kitter det hele sammen.
Netværks- og genrespillestedsordningen blev indført i 2022. Det er Projektstøtteudvalget for Musik under Statens Kunstfond, der udpeger netværks- og genrespillestederne, og ordningen udløber i 2024. De 10 netværks- og genrespillesteder har derfor bedt Kulturens Analyseinstitut til at evaluere deres deltagelse i ordningen i forbindelsen med behandling af en eventuel forlængelse af denne. Læs evalueringen her.
Flere end 77.000 mennesker bruger hver sommer deres tid på at være frivillige på en eller flere af de danske musikfestivaler. Men hvad driver dem? Hvordan leder man mennesker, der ikke får løn og hvordan motiverer man dem til at komme igen? Er der grund til bekymring, når fx man ser på demografien? En ny stor rapport fra Kulturens Analyseinstitut har undersøgt netop det.
Nyt initiativ: "Fællesskab og Frivillighed på Kulturområdet" er et partnerskab mellem Designskolen Kolding, Kulturens Analyseinstitut og Region Syddanmark og har til formål at engagere unge i kulturelle fællesskaber. Initiativet strækker sig fra januar 2024 til marts 2026 og er designet til at fremme innovation og frivillighed blandt unge på kulturområdet gennem en række faser. Første resultat af samarbejdet er en dugfrisk rapport, udarbejdet af Kulturens Analyseinstitut, som viser en stigende interesse for kulturfrivillighed blandt unge.
Hvad betyder det, når vi møder billedkunst, mens vi venter på vores morgentog på vej til arbejde? Hvad får vi med hjem, når vi har mødt en performancekunstner på byens torv under vores indkøbstur? Og hvad oplever vi, når scenekunsten rykker ud af teatersalen og ind i vores lokale park? De spørgsmål vil Kulturens Analyseinstitut og Bikubenfonden undersøge i et nyt samarbejde.