Brancheblik: Scenekunst

Scenit

Kort om Scenit

Scenit er en selvejende institution med formålet at ”styrke salg, synlighed, formidling og dokumentation af professionel scenekunst”. Scenit administrerer, rådgiver og vejleder om tilskudsordninger for teatre og tilskudsmodtagere og driver herudover en række portaler for og om scenekunst. Scenit får årligt driftstilskud fra Kulturministeriet, og i 2022-2024 modtager Scenit 0,5 mio. kr. årlig på finansloven som driftstilskud til udgifter ifm. refusionsordningen. Scenit modtager yderligere støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen for at løfte opgaver på vegne af styrelsen på scenekunstområdet, herunder bl.a. formidlingstilskudspuljen, statistikopgaver og drift af formidlingsplatformen Scenen.dk.

Er du interesseret i at læse mere?

Brancheblik på scenekunsten i Danmark er udviklet i et samarbejde mellem Kulturens Analyseinstitut og Dansk Teater.