Brancheblik: Scenekunst

Små storbyteatre

Kort om ordningen

Små storbyteatre er professionelt producerende teatre i byerne København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg, der som supplement til landsdelsscenerne skal sikre et alsidigt teaterudbud i de store bykommuner. I ordningen giver staten sammen med kommunerne et beløb fastsat på de årlige finanslove, hvor staten giver de enkelte kommuner en pulje af driftstilskud, som kommunen selv fordeler mellem dens små storbyteatre. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst afgør, hvorvidt et teaters virksomhed kan karakteriseres som værende professionel. Status af små storbyteatre vurderes af kommunerne, hvor teatrene kan søge om optagelse. Det er dermed kommunerne, der udvælger, hvem der bliver små storbyteater i samarbejde med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst. 

Den Fynske Opera, Erwartung The Telephone. Foto: Emilia Therese.
Teatret Svalegangen, No Regrets. Foto: Montgomery.

Hvem er små storbyeteatre i dag?

I 2024 er der 23 godkendte små storbyteatre 

  • Frederiksberg: Riddersalen  
  • København: Anemonen, Blaagaard Teater, Det Lille Teater & Marionetteatret, GLiMT Amager, Grønnegårdsteatret, Husets Teater, Sort/Hvid, Sydhavns Teater, Teatergrad, Teater Hund & Co., Teater V, Teatret ved Sorte Hest, Teatret Zeppelin, ZeBU
  • Odense: Den Fynske Opera, Teater Momentum, Nørregårds Teater  
  • Aalborg: Teater Nordkraft
  • Aarhus: Gruppe 38, Filuren, Svalegangen, Bora Bora


I februar 2024 blev ordningen for de københavnske storbyteatre for kommende periode (2025-2028) fornyet, således ordningen går fra at udgøres af 14 små storbyteatre til 11 små storbyteatre i København fra årsskiftet. De små storbyteatre i Aarhus Kommune indgår som del af de regionale kulturaftaler med Kulturministeriet, som administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. Både den regionale kulturaftale for Aarhus Kommune og aftalen mellem Riddersalen og Frederiksberg Kommune udløber i 2024. 

Se teatrenes geografiske placering og kommune i nedenstående interaktive kort.

Riddersalen
Frederiksberg Kommune
Anemonen
Københavns Kommune
Blaagaard Teater
Københavns Kommune
Det Lille Teater & Marionetteatret
Københavns Kommune
GLiMT Amager
Københavns Kommune
Grønnegårdsteatret
Københavns Kommune
Husets Teater
Københavns Kommune
Sort/Hvid
Københavns Kommune
Sydhavns Teater
Københavns Kommune
Teatergrad
Københavns Kommune
Teater Hund & Co.
Københavns Kommune
Teater V
Københavns Kommune
Teater Zeppelin
Københavns Kommune
Teatret ved Sorte Hest
Københavns Kommune
ZeBU
Københavns Kommune
Den Fynske Opera
Odense Kommune
Nørregårds Teater
Odense Kommune
Teater Momentum
Odense Kommune
Teater Nordkraft
Aalborg Kommune
Gruppe 38
Aarhus Kommune
Filuren
Aarhus Kommune
Svalegangen
Aarhus Kommune
Bora Bora
Aarhus Kommune
Vis steder
Riddersalen
Frederiksberg Kommune
Anemonen
Københavns Kommune
Blaagaard Teater
Københavns Kommune
Det Lille Teater & Marionetteatret
Københavns Kommune
GLiMT Amager
Københavns Kommune
Grønnegårdsteatret
Københavns Kommune
Husets Teater
Københavns Kommune
Sort/Hvid
Københavns Kommune
Sydhavns Teater
Københavns Kommune
Teatergrad
Københavns Kommune
Teater Hund & Co.
Københavns Kommune
Teater V
Københavns Kommune
Teater Zeppelin
Københavns Kommune
Teatret ved Sorte Hest
Københavns Kommune
ZeBU
Københavns Kommune
Den Fynske Opera
Odense Kommune
Nørregårds Teater
Odense Kommune
Teater Momentum
Odense Kommune
Teater Nordkraft
Aalborg Kommune
Gruppe 38
Aarhus Kommune
Filuren
Aarhus Kommune
Svalegangen
Aarhus Kommune
Bora Bora
Aarhus Kommune
×

Geocoding Error Occured.

Tried to Geocode:

Error Type:

Please be sure to follow the tutorial on how to setup the Google APIs required for the Advanced Google Map Widget.

Google Map API Key Tutorial

Tilskudsfordeling for små storbyteatre i tre kommuner

Scroll til siden for at se hele tabellen

Kilde: Budgetaftalerne med Københavns Kommune, Odense Kommune og Aalborg Kommune.
Anmærkning: Kun København, Odense og Aalborg Kommunes budgetaftaler om driftstilskud med Kulturministeriet fremgår af tallene.
De øvrige tal fra Frederiksberg Kommune og Aarhus Kommune opdateres løbende i takt med at tallene rekvireres fra de relevante myndigheder.
 

Særlig for ordningen

Økonomi og samlet driftstilskud i alt til små storbyteatre

Produktioner og forestillinger

Antal produktioner på små storbyteatre i sæsonerne 2015/2016 til 2022/2023

 

Af figuren fremgår antallet af produktioner på de små storbysteatre fra sæson 2015/16 til 2022/23. Antallet af produktioner har været forholdsvis stabilt fra sæson 2015/16 til 2020/21. Herefter er der sket en markant stigning særligt i sæson 2021/22, men også i sæson 2022/23.  

 

Kilde: Danmarks Statistik

Antal forestillinger på små storbyteatre i sæsonerne 2015/2016 til 2022/2023

Af figuren fremgår antallet af forestillinger på de små storbysteatre fra sæson 2015/2016 til 2022/2023.

Sammenlignet med sæsonerne før corona-pandemien ligger antallet af forestillinger højere i både 2021/2022 og 2022/2023 på omkring 3.000.     

 

Kilde: Danmarks Statistik

Små storbyteatres tilskuere, produktioner og forestillinger rettet mod børn og unge i sæsonerne 2015/2016 til 2022/2023

Af figuren fremgår andelen af produktioner, forestillinger og tilskuere på de små storbysteatre særligt rettet mod børn og unge under 25 år som målgruppe i perioden 2015/16 til 2022/23.

Andelen for både forestillinger og tilskuere er i sæsonen 2022/23 den højeste i hele perioden.

Andelen af produktioner toppede i sæson 2018/19 og er i sæson 2022/23 den næsthøjeste i perioden.   

Kilde: Danmarks Statistik

Antal tilskuere på små storbyteatre i sæsonerne 2015/2016 til 2022/2023

Af figuren fremgår antallet af tilskuere på de små storbysteatre fra sæson 2015/2016 til 2022/2023.

Antallet af tilskuere har ligger stabilt i hele perioden på knap 216.000-260.000 pr. sæson, hvis der ses bort fra corona-pandemien.

Sammenlignet med sæsonerne før corona-pandemien ligger antallet af produktioner lidt lavere i både 2021/2022 og 2022/2023. 

 

Kilde: Danmarks Statistik

Små storbysteatres publikumsantal fordelt mellem voksne samt børn og unge under 25 år i sæsonerne 2015/2016 til 2022/2023

I ovenstående figur fremgår antallet af tilskuere fordelt på voksne tilskuere samt børn og unge under 25 år. I sæson 2022/23 er antallet af voksne tilskuere det laveste i hele perioden. Med børnene forholder det sig modsat, da denne målgruppe topper i samme sæson.  

Kilde: Danmarks Statistik

Små storbyteatres samlede økonomi i sæsonerne 2015/2016 til 2022/2023

I nedenstående figur vises de små storbyteatres samlede økonomi i mio. kr. for sæsonerne 2015/2016 til 2022/2023 fordelt på indtægter, statsligt tilskud, kommunalt tilskud og egenindtægter samt en beregning af egenindtægt i pct. (den sorte kurve) af samlede indtægter. De små storbyteatre har samlet set både en stigning i egenindtægter, men også i samlede tilskud. 

Kilde: Danmarks Statistik

Anmærkning: Enhed søjler: mio., tendenslinje: pct. 

Anmærkning fra Danmarks Statistik: Kun teatre der har indberettet regnskabsoplysninger indgår i opgørelsen 

Brancheblik på scenekunsten i Danmark er udviklet i et samarbejde mellem Kulturens Analyseinstitut og Dansk Teater.