CPH Stage

Kort om CPH Stage

CPH Stage er en årlig teaterfestival og selvejende institution, der modtager driftstilskud fra staten. Bevillingen ydes til festivalen med det formål, at hele landets teatre kan vise sine forestillinger under festivalen og ”højne kvaliteten af aktiviteter og arrangementer, der udbreder og styrker samarbejdet i dansk scenekunst”. CPH Stage kom på finansloven fra 2022 med 5,0 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 og bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Er du interesseret i at læse mere?

Brancheblik på scenekunsten i Danmark er udviklet i et samarbejde mellem Kulturens Analyseinstitut og Dansk Teater.