Kulturfrivillighed: Festival

Frivillige på festival

Hvad karakteriserer det frivillige engagement i kulturlivet, og hvordan adskiller kulturfrivillighed sig ud fra andre typer af frivillighed? I arbejdet med frivillighed på samler vi viden om kulturfrivillighed på tværs af de rytmiske musikfestivaler i Danmark.

Vi ser arbejdet som et fundament for, og indspark til den videre dialog om frivillighed – både på festivaler og bredere set inden for kulturen. Så tag endelig kontakt til os, vi stiller gerne op til samtale og vidensdeling.

Gå på opdagelse i vores arbejde her

Artikel: Fællesskab som superkraft
Ét ord går igen i Kulturens Analyseinstituts undersøgelse om festivalfrivillighed: FÆLLESSKAB. Der er mange forskellige grunde til, at man bliver frivillig på en musikfestival, men fællesskabet lader til at være den kraft, der kitter det hele sammen.
Rapport: Ny undersøgelse kortlægger frivilligheden på danske festivaler
Hen over sommeren 2023 undersøgte Kulturens Analyseinstitut 14 festivaler på tværs af landet for at kortlægge frivilligheden.
Artikel: Unge, kulturfællesskaber og frivillighed
Hvordan styrker vi frivillige fællesskaber på kulturområdet? Og hvordan gør vi området mere attraktivt for unge?
Artikel: Kulturfrivillighed er helt sin egen
Kulturfrivillighed skaber ligeværdige fællesskaber på festivalerne, hvor både de frivillige og deltagerne er medskabere.