Tekst side

§ 1 Navn

Kulturens Analyseinstitut (herefter kaldt instituttet) er oprettet i henhold til tekstanmærkning nr. 240 ad 21.11.23 til § 21 på finansloven 2022.

Stk. 2. Instituttet har med afsæt i evidens og faktabaserede undersøgelser til opgave at:

 1. skabe opmærksomhed om og indsigt i sammenhængen mellem kunst og kultur og samfund lokalt, nationalt og internationalt
 2. bidrage til den kulturpolitiske debat om kunstens og kulturens tilstand og udvikling lokalt, nationalt og
 3. skabe overblik over og perspektivere aktuel forskning på området nationalt og internationalt og vurdere rækkevidden af kulturpolitiske initiativer internationalt
 4. gennemføre uafhængige udredninger, analyser, undersøgelser og evalueringer af betydning for kunstens og kulturens udvikling
 5. stille resultater, spørgeskemaer, data mv. frit til rådighed for offentligheden, så der kan sikres gratis adgang til viden om kultur (kravet gælder ikke rekvirerede opgaver)
 6. formidle indsigt og viden til offentligheden på en tilgængelig og relevant måde
 7. give kunstens og kulturlivets aktører, medierne, forskere og beslutningstagere inspiration og værktøjer til at arbejde med kunstens og kulturens sociale og økonomiske aspekter, og fremme og facilitere en kontinuerlig dialog mellem kunstens og kulturlivets aktører.

§ 4 Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der tilsammen skal repræsentere kompetencer inden for ledelse, økonomi, dansk og international kulturpolitik, kultur og kunstfaglighed, viden om psykologi, sociologi og lignende, forskning samt statistik. Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren, og kulturministeren udpeger blandt disse en bestyrelsesleder.

§ 1 Navn

Kulturens Analyseinstitut (herefter kaldt instituttet) er oprettet i henhold til tekstanmærkning nr. 240 ad 21.11.23 til § 21 på finansloven 2022.

Stk. 2. Instituttet har med afsæt i evidens og faktabaserede undersøgelser til opgave at:

 1. skabe opmærksomhed om og indsigt i sammenhængen mellem kunst og kultur og samfund lokalt, nationalt og internationalt
 2. bidrage til den kulturpolitiske debat om kunstens og kulturens tilstand og udvikling lokalt, nationalt og
 3. skabe overblik over og perspektivere aktuel forskning på området nationalt og internationalt og vurdere rækkevidden af kulturpolitiske initiativer internationalt
 4. gennemføre uafhængige udredninger, analyser, undersøgelser og evalueringer af betydning for kunstens og kulturens udvikling
 5. stille resultater, spørgeskemaer, data mv. frit til rådighed for offentligheden, så der kan sikres gratis adgang til viden om kultur (kravet gælder ikke rekvirerede opgaver)
 6. formidle indsigt og viden til offentligheden på en tilgængelig og relevant måde
 7. give kunstens og kulturlivets aktører, medierne, forskere og beslutningstagere inspiration og værktøjer til at arbejde med kunstens og kulturens sociale og økonomiske aspekter, og fremme og facilitere en kontinuerlig dialog mellem kunstens og kulturlivets aktører.

§ 4 Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der tilsammen skal repræsentere kompetencer inden for ledelse, økonomi, dansk og international kulturpolitik, kultur og kunstfaglighed, viden om psykologi, sociologi og lignende, forskning samt statistik. Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren, og kulturministeren udpeger blandt disse en bestyrelsesleder.

§ 1 Navn

Kulturens Analyseinstitut (herefter kaldt instituttet) er oprettet i henhold til tekstanmærkning nr. 240 ad 21.11.23 til § 21 på finansloven 2022.

Stk. 2. Instituttet har med afsæt i evidens og faktabaserede undersøgelser til opgave at:

 1. skabe opmærksomhed om og indsigt i sammenhængen mellem kunst og kultur og samfund lokalt, nationalt og internationalt
 2. bidrage til den kulturpolitiske debat om kunstens og kulturens tilstand og udvikling lokalt, nationalt og
 3. skabe overblik over og perspektivere aktuel forskning på området nationalt og internationalt og vurdere rækkevidden af kulturpolitiske initiativer internationalt
 4. gennemføre uafhængige udredninger, analyser, undersøgelser og evalueringer af betydning for kunstens og kulturens udvikling
 5. stille resultater, spørgeskemaer, data mv. frit til rådighed for offentligheden, så der kan sikres gratis adgang til viden om kultur (kravet gælder ikke rekvirerede opgaver)
 6. formidle indsigt og viden til offentligheden på en tilgængelig og relevant måde
 7. give kunstens og kulturlivets aktører, medierne, forskere og beslutningstagere inspiration og værktøjer til at arbejde med kunstens og kulturens sociale og økonomiske aspekter, og fremme og facilitere en kontinuerlig dialog mellem kunstens og kulturlivets aktører.

§ 4 Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der tilsammen skal repræsentere kompetencer inden for ledelse, økonomi, dansk og international kulturpolitik, kultur og kunstfaglighed, viden om psykologi, sociologi og lignende, forskning samt statistik. Bestyrelsens medlemmer beskikkes af kulturministeren, og kulturministeren udpeger blandt disse en bestyrelsesleder.