Nyt projektsamarbejde med CFBU

Kunstens sociale potentiale

Et nyt samarbejde mellem Center for Boligsocial Udvikling og Kulturens Analyseinstitut skal undersøge, hvordan man kan skabe varige kulturprojekter i sociale boligområder.  Tidligere indsatser har nemlig vist, at kunstneriske aktiviteter fremmer trivsel og sociale fællesskaber, men de er ofte midlertidige. Det kan skabe ulighed i adgangen til kunst og kultur og også resultere i et afsavn i boligområdet, når et kunstprojekt – efter at have engageret beboerne – har nået sit projektmål og forsvinder ud af boligområdet igen.

Projektsamarbejdet mellem CFBU og Kulturens Analyseinstitut fokuserer specifikt på, hvordan kunstaktører kan møde og inddrage børn og unge i alderen 10-17 år i
almene boligområder og få en langsigtet tilstedeværelse i boligområderne.

Fra Kulturens Analyseinstitut er det Jens Christian Nielsen jc@kulturanalyser.dk  og Amelie Mannerup amelie@kulturanalyser.dk, der driver projektet. Man er velkommen til at kontakte dem, hvis man har spørgsmål.

Ambitionen er at få svar på følgende: 

1

Hvordan integreres kunstaktørerne?

På trods af et stigende fokus på kunstens sociale
betydning oplever vi stadig, at kunstinitiativer ofte
har en mere flygtig karakter end initiativer inden for
idrætsområdet. Dette kan skyldes en række faktorer,
som mangel på blivende faciliteter, projektfinansiering og en mere uformel organisering på kunstområdet.

Vi vil undersøge, hvor udfordringerne ligger i forhold til at integrere kunstaktører i almene boligområder.

2

Hvad er potentialerne?

 

Erfaringer viser, at kunstinitiativer i almene boligområder kræver samarbejde mellem lokale aktører og kunstnere, hvis de skal ramme et reelt behov i boligområderne. Koblingen mellem det boligsociale felt og kulturområdet er stadig et relativt uudforsket terræn i en dansk kontekst, og vi vil med analysen se på, hvad et produktivt og positivt samspil mellem disse to kræver, og hvilke potentialer det rummer i forhold til strategier for langsigtet forankring.

3

Hvad kan børn og unge tilføre kunsten?

Forskning peger på at deltagere i kunstneriske initiativer skal inkluderes gennem hele processen fra idé til output, hvis kunsten skal opnå et langvarigt aftryk i et boligområde. Flere kunstaktører er begyndt at eksperimentere med nye former for facilitering og deltagelse i kunstneriske processer, som lader til at have en række positive potentialer. Vi vil sætte fokus på hvad børn og unge fra almene boligområder kan tilføre kunsten, og hvordan den inkluderende tilgang påvirker den kunstneriske praksis.