Ny opgave: Grøn bæredygtighed

Pressemeddelelse

Det har været længe undervejs, og nu er beslutningen truffet: Det kommende Center for Bæredygtighed i Kulturlivet skal placeres i Kulturens Analyseinstitut. Det er en glædelig nyhed og en god beslutning – både for kulturlivet og for den grønne omstilling, mener bestyrelsesleder i Kulturens Analyseinstitut Christina Rosendahl.

Kulturlivet spiller en rolle i den grønne omstilling. Derfor indgik regeringen og støttepartierne i 2022 en aftale om, at en del af de såkaldte udlodningsmidler skulle gå til at oprette et center for bæredygtighed i kulturlivet. Nu er beslutningen gennemført, og det nye center kommer til at ligger under Kulturens Analyseinstitut, der i forvejen har bæredygtighed som et af sine undersøgelsesfelter. Derfor er såvel bestyrelsesleder som direktør i Kulturens Analyseinstitut glade for beslutningen: 

”Kulturens Analyseinstitut takker stort ja til opgaven om at vidensudvikle og -understøtte den grønne dagsorden i kulturen. Vi betragter den bæredygtige omstilling som en central del af vores analysearbejde i Kulturens Analyseinstitut og glæder os til at bidrage til koordinering, erfaringsudveksling og formidling på tværs af kunst- og kulturlivet om indsatser for bæredygtighed og klima. Vi ser frem til at dykke ned i og få aftalt setup og forventninger til arbejdet”, siger Christina Rosendahl, der er bestyrelsesleder i Kulturens Analyseinstitut.

Der afsat 3 mio. kr. til etablering af centeret, og det skal bl.a. arbejde med at samle viden, gennemføre uafhængige analyser, skabe debat og facilitere dialog mellem relevante aktører fra kulturbranchen om bæredygtighedsdagsordenen.

Kulturens Analyseinstitut er allerede i gang med at undersøge grøn bæredygtighed som en del af sit analysearbejde, og erfaringerne fra arbejdet skal naturligvis med i det nye center.

Analysearbejdet er stadig i den undersøgende fase, men de indledende observationer afslører et udtalt behov for et samlet overblik og nogle konkrete anbefalinger. Der mangler ganske enkelt systematik og overblik. De enkelte brancher i sektoren har i nogle tilfælde kurser eller seminarer, men arbejdet foregår i siloer, og det skal Center for Bæredygtighed i Kulturlivet være med til at bryde ned.

Det er ambitionen, at det nye center – ligesom Kulturens Analyseinstitut – skal række ud til alle kulturlivets aktører:

”I Kulturens Analyseinstitut har vi allerede rigtig god erfaring med at være meget udadvendte og lyttende til sektoren. Det kommer til at fortsætte. Der er hjørner af kultursektoren, der er kommet langt i den grønne omstilling, og der er andre, der først skal i gang. Vi skal tale med dem alle. Der er stor forskel på fx filmbranchen og museerne, men der kan sagtens være nogle fællesmængder af indsatser, som kan nå begge parter, hvis vidensdelingen sker på den rigtige måde,” siger Esben Danielsen.

”Det er oplagt at lægge det nye center hos os, hvor vi i forvejen samler og skaber viden om kulturens betydning i samfundet. Bæredygtighed er en af de vigtigste dagsordner, og selvfølgelig spiller kulturlivet også en rolle i at nå målet om 70% CO2-reduktion inden 2030".

Kulturens Analyseinstitut er en uafhængig institution under Kulturministeriet, hvis formål er at samle og formidle viden om kulturens betydning i samfundet. Instituttet åbnede i januar 2023 og ligger i Roskilde.

For yderligere information kontakt:

Direktør Esben Danielsen:  mobil 40 59 20 04

esben.danielsen@kulturanalyser.dk