Evaluering: Netværks- og genrespillestedsordningen

En vellykket ordning

Baggrund: Netværks- og genrespillestedsordningen blev indført i 2022. Det er Projektstøtteudvalget for Musik under Statens Kunstfond, der udpeger netværks- og genrespillestederne.

Der er 10 netværks- og genrespillesteder, som hver modtager ca. 1 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024. Ordningen udløber i 2024. De 10 netværks- og genrespillesteder har derfor engageret Kulturens Analyseinstitut til at evaluere deres deltagelse i ordningen i forbindelsen med behandling af en eventuel forlængelse af denne.

 

Overordnet fremstår ordningen vellykket, og de 10 netværks- og genrespillesteder udviser en proaktiv tilgang til vidensdeling, effektiv ressourcehåndering og tydelig udviklingskraft.

Sammenfatning af evalueringen

De vurderede effekter af ordningen er alle for en “opstartsfase” og bygger på spillestedernes meget forskellige udgangspunkt, da de træder ind i ordningen.

Derfor er det udviklingsindsatser, hvis længere rækkevidde først vil
kunne bedømmes, hvis ordningen fortsætter og et længere forløb kan evalueres.
Ordningen “lægger sig” mellem to støtteordninger, som har eksisteret længe – honorarstøtte og regionale spillesteder. Ordningen har været i funktion for kort tid til at det for alvor kan bedømmes, hvordan den supplerer, udbygger og løser nogen af de udfordringer, der kan være ved de andre støtteordninger.
Effekter og indsatser ses ift. hvilken situation spillestederne var i, da de trådte ind i ordningen, hvilket har været en situation som honorarstøttede spillesteder og en helt anden som tidligere regionalt spillested.

Ordningen vurderes i det hele at have haft en markant effekt på spillestedernes strategiske, administrative og organisatoriske udvikling – på ganske kort tid – ift. den situation spillestedet var i inden de trådte ind i ordningen. Fleksibiliteten i anvendelseskriterierne af tilskuddet har givet dem en (med kort aftræk) ressourcemæssig robusthed, der har givet en risikovillighed og muliggjort innovative satsninger på lokale muligheder og musiktendenser. Ordningen har også afstedkommet en betydelig opgradering af fagligt kompetenceniveau, såvel som forbedring af fysiske og tekniske rammer. Dette har ført til væsentlige løft af lokale musikmiljøer og eksterne venues, og har bidraget til at understøtte eksisterende såvel som at skabe nye netværk, og at fremme smalle og nye musikgenrer.

En anden af ordningens positive resultater er  samarbejder med eksterne venues i lokalområdet. F.eks. har netværks- og genrespillestederne bare i 2022 co-arrangeret 318 koncerter fordelt på 116 lokationer udenfor deres egne scener. Der ses også en vægtning mod at understøtte musikgenrer, som lokale arrangører fokuserer på.

Aktiviteterne er derfor godt drevet af lokal interessetilslutning, også på publikumssiden. Dette understreger ordningens
fleksibilitet og dens evne til at tilpasse sig lokale behov og præferencer. Ordningen har været i funktion for kort tid til det for alvor kan bedømmes om særlige musikalske genrer eller nicher styrkes på længere sigt.

Overordnet fremstår ordningen vellykket, og de 10 netværks- og genrespillesteder udviser en proaktiv tilgang til vidensdeling, effektiv ressourcehåndering og tydelig udviklingskraft.