• Vedtægter for Kulturens Analyseinstitut

  Læs dem her

 • Hvem er vi?

  Direktør Esben Danielsen
  esben.danielsen@kulturanalyser.dk

  Analysechef Jens Christian Nielsen
  jcn@kulturanalyser.dk

  Kommunikation og presse Nanna Bernth
  nanna@kulturanalyser.dk

  Projektleder Åsmund Boye Kverneland
  aasmund@kulturanalyser.dk

  Senior analytiker Gitte Thulstrup
  gitte@kulturanalyser.dk

  Analytiker Cecilie E. L. Johansen
  cecilie@kulturanalyser.dk

  Analytiker Lilian Andresen
  lilian@kulturanalyser.dk

  Sekretariat Luise Schärfe
  luise@kulturanalyser.dk

  IT-Koordinator Mads Gordon Riis
  mads@kulturanalyser.dk

  Studentermedhjælper Amelie Mannerup
  amelie@kulturanalyser.dk

  Økonomi Daniel Hayman
  okonomi@kulturanalyser.dk

 • Markant ungdomsforsker bliver analysechef hos Kulturens Analyseinstitut

  Næste vigtige brik i etableringen af Kulturens Analyseinstitut er nu på plads. Efter en grundig ansættelsesproces med et stort ansøgerfelt, har bestyrelse og direktør i Kulturens Analyseinstitut udvalgt den erfarne forskningsleder Jens Christian Nielsen som analysechef.

  Jens Christian Nielsen tiltræder 1. maj. Han kommer fra en stilling som lektor i ungdomsforskning ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet.

 • Følg med på LinkedIn og Facebook

  Vores nuværende hjemmeside-setup, som du er inde på her - er mest af alt et visitkort, så man kan finde os, ringe til os og skrive til os.
  Vi er mere aktive her i etableringsperioden på LinkedIn og Facebook, hvor vi fortæller om vores løbende tiltag og lukker op for processerne vi er igang med.
  En af dem er jo f.eks., hvordan skal vores fremtidige webbaserede formidling være.

  Følg os derfor meget gerne på:
  Kulturens Analyseinstitut: Oversigt | LinkedIn

  og
  (2) Kulturens Analyseinstitut | Facebook

 • Museumsreform

  Vi var til en morgensamtale hos HAVE Kommunikation & PR mellem Ole Winther og Johan Brødsgaard og et publikum af museumsfolk, politikere m.fl.

  Siden amternes nedlæggelse har støttelandskabet været uklart. Amternes tilskud blev overført og videreført af staten, og det har ikke ændret sig (ca. 1/3 af statens tilskud i dag).

  Der er således kæmpe forskel på, hvilken statsstøtte museer forskellige steder i landet får også selvom udgangspunktet er "de fem søjler" i Museumsloven (Indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning.).
  Der blev kredset om spørgsmål som:

  Skal søjlerne prioriteres forskelligt mellem museerne, og skal det afspejles i den statslige støtte?

  Hvilke andre kriterier skal tages med?

  Er det lokal forankring/betydning, frivilligt engagement, egen indtjening, besøgstal, kommunal opbakning, socioøkonomiske faktorer?

  Spørgsmålene blev åbnet og der blev svaret med forsigtighed, da der var bekymring for det store rivegilde mellem kommuner, mellem museer og lokale særinteresser.


  De statsanderkendte museer underbygges løbende med museumsfaglig statistik, som kan ses her: https://lnkd.in/eqEbxu6W.

 • Dansk Kulturliv: en samlet alliance af mange af kulturlivets aktører

  De 7 interesseorganisationer i tæt samarbejde er: Dansk Live, Dansk Teater, Kulturhuse i Danmark, Danske Koncert- og Kulturhuse, Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, Danmarks Biblioteksforening og Organisationen Danske Museer.

  Vi havde et godt dialogmøde om Kulturens Analyseinstituts virke med Michel Steen-Hansen og Peter Mark Lundberg, som er hhv. vicebestyrelsesleder og bestyrelsesleder og de gode folk på sekretariatet Sara Linell og Astrid Kruse Noe.

  Vi kom dybt i, hvor der allerede findes viden og data, hvor der er mangler og, hvordan et godt samarbejde kan foregå, på baggrund af transparente fælles data på kulturområdet.

 • Tour de force i Kulturens Analyseinstitut: bestyrelsesmøde

  Til Kulturens Analyseinstituts bestyrelsesmøde havde vi gennemgang af en interessentanalyse, og en workshop om strategi og identitet.

  Engagementet var stort og der er en ydmyghed overfor opgavens størrelse.
  Vi gav derfor plads til både at lade idéerne flyde frit og være helt konkrete.

  Der skal flere sessions til, før vi har basis for en egentlig retning og prioritering, men arbejdet fortsætter de næste uger.
  Nøgleordet relevans gik igen og igen - i det enkelte analysearbejde, i de problemstillinger, der skal pakkes ud og i forståelse samt leverancer til aktører.